Ledenraadpleging RGF Maasvallei

Zaterdag 03 december 2016

Beste collega,

Graag brengen we onderstaande ledenraadpleging nog een keer onder uw aandacht.

Tot dusver hebben we van ongeveer 5% van de leden een reactie ontvangen. Maar natuurlijk horen ook graag de mening van de overige leden! Heeft u tijd om een mening te geven op 9 stellingen?   In de RLV bespreken we de conclusies.

Met collegiale groet,

Het bestuur van RGF Maasvallei

 

HET BESTUUR VAN RGF MAASVALLEI HOORT GRAAG UW MENING!

Beste collega,

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van de RLV op 26 mei 2014 waarin de leden op democratische wijze hebben gekozen voor ‘Een KNGF met Lef’ willen wij als bestuur een ledenraadpleging uitvoeren bij onze achterban. Wij willen graag weten in hoeverre er draagvlak is bij onze achterban voor het huidige RGF-beleid zoals vastgesteld in januari jl.in het jaarplan 2014 (zie bijlage).

Op basis van de uitkomst van de ledenraadpleging en de verdere ontwikkelingen bij het KNGF zullen wij als bestuur keuzes maken over bestuurlijke activiteiten en het functioneren als RGF-bestuur in de nabije toekomst.

De ledenraadpleging bestaat uit een aantal stellingen waarover we graag uw mening horen. De stellingen houden verband met het RGF-jaarplan 2014. U vindt de stellingen hier: https://nl.surveymonkey.com/s/RGFmaasvallei

We stellen het op prijs als u voor 20 augustus uw mening geeft. Hoe meer reacties van leden wij krijgen op de stellingen, hoe beter wij als bestuur onze keuzes kunnen baseren op de wensen van onze achterban.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor terecht bij het bestuur viasecretaris-rgfmav@kngf.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met collegiale groet,

Het bestuur van RGF Maasvallei