Foto Fysiotherapie Mill
‹  Alle praktijken

Fysiotherapie Mill

Fysiotherapie Mill onderscheidt zich middels hoogstaande aantoonbaar kwalitatieve fysiotherapeutische zorg.  Verzekeringsmaatschappijen kwalificeren ons dan ook met 5 sterren.  Naast een groot aantal verbijzonderingen is er een verantwoorde brugfunctie tussen het reguliere en bepaalde alternatieve  therapie. (bv. acupuntuur)

Fysiotherapie Mill streeft ernaar om actieve revalidatie en zelfwerkzaamheid van de patiënt als leidraad voor behandeling te kiezen.

Naast curatie heeft preventie een belangrijke plaats in de aangeboden zorg. Waar nodig zal  via passieve interventies (manuele therapie / massage / fysische therapie) aan de voorwaarden voor actieve revalidatie gewerkt kunnen worden. Ons fysiotherapeutisch onderzoek kan uitgebreid worden met echografie.

Foto Fysiotherapie Mill