Nieuwsbrief regionalisering

Woensdag 06 juli 2022

Nieuwsbrief vervolg regionalisering 
 
 1.   Evaluatie bijeenkomst maandag 20 juni 2022 m.b.t. samenwerking in de paramedische zorg

 Resumé: 
 
Na de eerste informatieve avond van 19 april met o.a. een inspirerende voordracht van Bart Smit over de aanstaande veranderingen in de bekostiging van de zorg en de noodzaak om je als fysiotherapie beter te organiseren is er op 20 juni een vervolgbijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken door Jurjen Scharter van Robuust die toelichting gaf over de aanstaande ontwikkeling van een paramedisch platform in onze regio. Onze regio is als pilotregio aangemerkt. Hierdoor zijn er verschillende organisaties bezig om ondersteuning te bieden met als doel een goed georganiseerde paramedie in de eerste lijn. Binnen de fysiotherapie is er al enige vorm van organisatie middels FYNE, de andere paramedische groepen zijn nog nauwelijks regionaal georganiseerd. Doel is om medio 2023 een paramedische netwerk in werking te hebben. De eerst volgende stap hierbij is de bijeenkomst op 31 augustus waar de hele paramedie voor wordt uitgenodigd. (zie onderstaande uitnodiging)
 
Als tweede spreker kwam Nanette Egbers aan het woord, zij is o.a. voorzitter van multidisciplinaire zorggroep Flegel. Zij kon heel praktisch uitleggen wat het inhoud om een multidisciplinaire samenwerkingsverband op te zetten en wat de voordelen daarvan kunnen zijn. Uiteraard kwamen ook de opstartproblemen aan bod. Het leverde een goede inhoudelijke discussie op.
 
Josette Driessen van het KNGF ging o.a. met prikkelende vragen verder om de discussie verder te vormen. Waarom aansluiten bij een regionaal netwerk? Wat is er nodig om tot een sterk netwerk te komen en wat houd je tegen?
 
Conclusie van de avond was dat er wel degelijk genoeg aanleiding is om ons nu regionaal sterker te organiseren. Zowel monodisciplinair als multidisciplinair. Ook was de conclusie dat om daadwerkelijk iets te bereiken, en iets in beweging te zetten, massa noodzakelijk is. Een zo’n  zo groot mogelijke vertegenwoordiging van de beroepsgroep in de regio zou gewenst zijn. Om een geslaagd netwerk te zijn zullen ook goede afspraken gemaakt moeten worden over de doelen van het netwerk en de omgangsvormen. 
 
  2.   FYNE 
Na de eerste bijeenkomst en ook nu na de tweede bijeenkomst zijn er al enkele praktijken die besloten hebben zich aan te melden bij FYNE. Er zijn ook nog enkele praktijken die interesse hebben en gevraagd hebben wat een lidmaatschap inhoud en wat de kosten zijn. 
Om direct volwaardig lid te kunnen worden en daarmee o.a. vermeld te worden op de website is voor 2022 een contributie van 350 euro gevraagd. Wil je eerst kijken of FYNE wat voor je kan betekenen dan kun je ook voor een aspirant lidmaatschap gaan, deze is kosteloos in 2022. Je hebt alleen dan nog geen vermelding op de website en ook heb je nog geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering. Hiermee willen we de drempel om lid te worden zo laag mogelijk houden. Verder verwachten we van alle deelnemers een actieve inbreng. 
Zoals eerder al benoemd lijkt het ons een mooie uitdaging om van FYNE een sterk verbond te maken van de eerstelijns fysiotherapie in onze regio. Nu is het moment om ons te verenigen en eventuele drempels zijn er om overwonnen te worden. 
Aanmelden kan via ons mailadres info@fyne.nl . Ook met vragen kun je op dit adres terecht. Het is ook mogelijk om eens met een van de leden te spreken over hun ervaringen. Je kunt ons vinden op de website www.fyne.nl . De nieuwe leden worden zo spoedig mogelijk toegevoegd.
 
3.   Uitnodiging bijeenkomst paramedisch platform 
 
 
Uitnodiging: Oprichting Paramedisch Platform Noordoost Noord-Brabant
‘Een effectief en professioneel samenwerkingsverband van paramedici'
Woensdag 31 augustus 2022 van 20.00-22.00 uur

Gastspreker: Bart Smit: een ervaren manager/adviseur/ bestuurder in de gezondheidszorg.
Hij kent de actualiteit in de zorgwereld en ook het werkveld.

Locatie: in de regio (wordt binnenkort bekend gemaakt)

Organisatie: Robuust

Beste paramedicus,

In het landelijk Programma Organisatiegraad Paramedie is de regio Noordoost Noord-Brabant pilotregio geweest. De organisatie BeBright heeft in 2021 twee dialoogsessies georganiseerd voor paramedici en de stakeholders in de regio. Er is een regiobeeld gemaakt en een plan van aanpak opgesteld. Er zijn twee kerngroepen, een in Meierijstad en de andere in het Land van Cuijk, aan de slag gegaan met het plan van aanpak. De kerngroep Land van Cuijk organiseert een avond om  eerstelijnsparamedici (fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie, ergotherapie en huidtherapie) te betrekken bij de uitvoering van het plan van aanpak. Het uiteindelijke doel is dat paramedici in Noordoost Noord-Brabant multidisciplinair georganiseerd zijn om zichtbaar en vindbaar te zijn voor patiënten, huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere betrokkenen.

Zie jij ook dat de zorgvraag toeneemt en complexer wordt, dat ziekenhuis en eerste lijn meer moeten samenwerken, huisartsen overvraagd zijn, zorgverzekeraars de alsmaar oplopende zorgkosten binnen de perken willen houden? Kortom: dat de zorgwereld waarin jij je praktijk uitoefent, volop in beweging is?

Paramedici zijn hard nodig in deze beweging. Als zorgprofessionals zijn we prima toegerust voor goede patiëntenzorg en we organiseren ons in talloze inhoudelijke netwerken. Echter, vakmanschap alleen is niet genoeg. We kunnen onze rol in het veranderende speelveld van de zorg pas werkelijk vormgeven als we als paramedici goed zichtbaar en vindbaar zijn! Maar zijn we dat wel? Weten patiënten, huisartsen, medisch specialisten, revalidatiecentra of gemeenten waar en hoe ze de juiste paramedicus in de eerste lijn kunnen vinden?

Het organiseren van samenwerking en het presenteren van onszelf als één groep paramedici in de regio wordt steeds urgenter. VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsverenigingen zien die urgentie ook en faciliteren daarom het organiseren van samenwerking. Het is nu of nooit.

Om samen als groep paramedici vindbaar en zichtbaar te zijn, hebben wij met zijn drieën onder leiding van ROS Robuust de handschoen opgepakt voor het oprichten van een Paramedisch Platform in de regio Noordoost Noord-Brabant. Dit Paramedisch Platform fungeert als gesprekspartner voor huisartsen, ziekenhuis, gemeenten, patiëntengroepen, zorgverzekeraars en andere stakeholders.

Andere regio’s gingen ons al voor! Kijk maar eens op Paramedisch Platform - Zuid Kennemerland!
We nodigen je van harte uit voor de aftrap van Paramedisch Platform Noordoost Noord-Brabant waarin we vertellen wat de bedoeling is van het Platform en wat het voor jou betekent. Daarnaast schetst Bart Smit op inspirerende wijze de impact van keuzes voor wel of niet samenwerken. Hij kent de actualiteit in de zorgwereld en ook het werkveld van de paramedici op zijn duimpje en is een gedreven ambassadeur van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het Paramedisch Platform vertegenwoordigt fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, oefentherapie, ergotherapie en huidtherapie in de regio, tenminste als jij je aansluit zodat we gezamenlijk duidelijk zichtbaar zijn. Voor wie niet meedoet, blijven de kruimels over...ben jij daar tevreden mee? We hopen dat de aftrap jou beweegt om te gaan voor de hele koek en dat je meedoet!

Interesse? Dan kijken wij uit naar jouw komst op 31 augustus! Aanmelden kan via Eventbrite.
 
 

Met collegiale groet,

Daniëlle Busch | Fysiotherapeut, voorzitter FYNE
Niels Derks | Oefentherapeut
Mieke Bouwens | Diëtist
Riky de Veth | Robuust

Helena Smit | Organisatiegraad