Regionaal organiseren is voor de fysiotherapie een must!

Woensdag 16 maart 2022

kngf

Lees online  |  Afmelden
 

Regionaal organiseren is voor de fysiotherapie een must!

Bijeenkomst georganiseerd samen met het KNGF, hieronder aanvullende informatie over de inhoud en het programma.

FYSIOTHERAPEUTEN NETWERK EERSTE LIJN
LAND VAN CUIJK EN DE KOP VAN NOORD LIMBURG

 

Verplaatst event na annulering op vorige datum 18-11-2021

Dinsdag 19 april 2022

van 19:00 - 21:30 uur

De Weijer, Raetsingel 1, Boxmeer

 

Aanleiding
Misschien merk je het niet direct in de praktijk, maar de zorgorganisatie en de zorgfinanciering veranderen snel. De richting die is ingezet is helder. Van centraal naar wijkgerichte / regionale zorg rondom de burger georganiseerd. Geïnitieerd en volledig ondersteund door het ministerie van VWS via het project De Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZOJP) en inmiddels verankerd in landelijke bestuurlijke akkoorden. De zorgfinanciering volgt deze ontwikkeling.

Organiseren
Voor fysiotherapeuten (net als voor andere zorgverleners) ontstaat de prangende vraag - of beter - een duidelijk oproep om zich te organiseren. Beslissingen over de juiste richting van zorg in de regio worden gemaakt aan de verschillende regiotafels. Daar is geen plek voor alle individuele fysiotherapeuten, maar uiteraard wel voor een professioneel samenwerkingsverband van fysiotherapeuten.

FYNE, hét aanspreekpunt
FYNE is voor het Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg zo’n professioneel georganiseerd samenwerkingsverband van fysiotherapeuten. FYNE vormt één loket en vertegenwoordigt de fysiotherapie. FYNE werkt mee aan prachtige projecten en draagt bij aan de optimale positie van fysiotherapie in de regio.
Je begrijpt dat hoe groter de vertegenwoordiging van de beroepsgroep in FYNE, hoe steviger de impact. FYNE heeft dus echt alle collega’s nodig.
Natuurlijk kan en mag jij als praktijkhouder fysiotherapie niet ontbreken!

Informatie- en discussiebijeenkomst
Om kennis te maken met FYNE en inzicht te krijgen in huidige ontwikkelingen en het belang van een sterk samenwerkingsverband nodigen we je van harte uit voor een interactieve bijeenkomst met een boeiend programma onder leiding van Ilse Bruijs, coördinator integrale zorg bij Syntein.

Gastspreker is Bart Smit, een ervaren manager/adviseur/ bestuurder in de gezondheidszorg. Hij kent de actualiteit in de zorgwereld en ook het werkveld van de fysiotherapie op zijn duimpje. Verder laat de regioadviseur van het KNGF, Josette Driessen, zien hoe het KNGF investeert in versterking van samenwerking in de regio. In de forumdiscussie is het woord aan jou en kun je in gesprek gaan met het bestuur van FYNE en met de sprekers.

Informeren en inspireren
We informeren en inspireren je graag tijdens deze bijeenkomst waar veel gelegenheid is voor interactie, discussie en voor netwerken met collega’s. Zo bieden we je zicht op de achtergrond en huidige stand van zaken. We hebben je nodig, ben je erbij?

Met collegiale groet namens het bestuur van FYNE,
Danielle Busch, voorzitter

Achtergrondinformatie

Van centraal naar regionaal
De organisatie en de financiering van zorg in de eerste lijn veranderen snel. VWS stuurt aan dat er meer van centraal naar regionaal wordt gestuurd. Dat beleid wordt inmiddels duidelijk zichtbaar. Zo ontstaan huisartsencoöperaties en bestaan er ook al zo’n 60 coöperaties van fysiotherapeuten. In de nieuwe richting worden nadrukkelijk fysiotherapeuten gevraagd om bijvoorbeeld samen beweegprogramma’s vorm te geven en/of samen aan data te werken. Ook ziekenhuizen moeten nadrukkelijk een regionaal netwerk van fysiotherapeuten inzetten. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met omzetplafonds en/of maximale omzetgroei. Verder zullen ook gemeenten steeds nadrukkelijker aansluiten. Allemaal passend bij het beleid: ‘de juiste zorg op de juiste plaats.’

Niet in gesprek met individuele praktijken
Deze zogenaamde stakeholders gaan niet met individuele praktijken fysiotherapie in gesprek. Dat zou betekenen dat er veel individuele afspraken gemaakt moeten worden. Partijen en partners willen graag collectieve afspraken maken en deze gezamenlijk borgen. Alleen een samenwerkingsverband komt aan de tafels waar beslissingen voor de zorg in de regio worden gemaakt.

 

Programma

19.00 

 uur 

Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

19.30

 uur

Welkom door Ilse Bruijs

19.35

 uur

Waarom ben ik lid van Fyne, pitch door bestuursleden van FYNE

19.45

 uur

Regionaal organiseren is voor de fysiotherapeut een must,
presentatie door Bart Smit

20.40

 uur

Ontwikkelingen regionale samenwerking, presentatie door Josette Driessen

20.55 

 uur

Forumdiscussie o.l.v. Ilse Bruijs

21.25 

 uur

Afsluiting en netwerkborrel met een drankje en een hapje