Samenwerking met CFN (Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen)

Woensdag 16 maart 2022
Samenwerking met CFN (Coöperatie Fysiotherapeuten Nijmegen).
 
Sinds de start van de pandemie hebben wij als bestuur contact gezocht met CFN, het samenwerkingsverband van 1e lijns fysiotherapeuten in Nijmegen.
We hebben de krachten gebundeld om te komen tot een uniforme professionele zorgverlening voor mensen die na het doormaken van COVID-19 klachten blijven houden.
Hierbij is ook het COPD netwerk Nijmegen gevraagd om hieraan deel te nemen. Veel leden van FYNE zijn met de longfysiotherapeuten hierbij aangesloten.
 
Gaandeweg de overlegmomenten hebben beide besturen met elkaar besproken of het zinvol is om ook op andere gebieden te gaan samenwerken.
De reden is onder meer omdat de gebieden dicht op elkaar aansluiten en er gemeenschappelijke onderwerpen zijn waarbij wij als bestuur verwachten dat we sterker staan als we met elkaar samenwerken hierin.
 
Hieruit zijn een aantal onderwerpen  ontstaan om te overleggen. We willen als bestuur deze onderwerpen voorleggen aan de leden van FYNE en als 1e is dat het programma Fit4surgery.
  
Fit4Surgery is een preventief programma waarbij deelnemers worden voorbereid voor een zware operatie. Uit eerste onderzoeken blijkt dat wanneer je preoperatief werkt aan je conditie, kracht, voeding en leefstijl je daarna sneller hersteld met minder complicaties. In een kort tijdsbestek worden deelnemers o.a. getraind om tot 15% meer fit te worden. Het gehele programma zit in een onderzoeksfase en wordt vooralsnog gefinancierd door het RadboudUmc.
Meer informatie over het 'Fit4Surgery' programma is te vinden op: https://www.radboudumc.nl/projecten/fit4surgery
Praktijken die uiteindelijk besluiten om mee te willen doen komen op een lijst te staan in het Radboud zodat er gerichter verwezen kan worden. Diverse praktijken van FYNE staan inmiddels op deze lijst.