COPD: De mens met longproblematiek centraal

Vrijdag 22 december 2017

Sinds 8 jaar werken in de regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg eerste lijns fysiotherapeuten samen onder de naam FYNE. De fysiotherapeuten aangesloten bij Fyne werken voor u samen om binnen de regio de kwaliteit van uw behandeling te garanderen én te kunnen blijven garanderen.

Binnen deze vereniging zijn er een aantal gespecialiseerde praktijken, die kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aanbieden voor patiënten met COPD; een langdurige blijvende longziekte met vernauwing van de luchtwegen.
Dimitri Eimers van Netwerk Longfysiotherapie Fyne legt uit wat zij kunnen betekenen voor mensen met COPD.
 
'Wij zijn eerstelijns fysiotherapeuten dat houdt in dat onze zorg openlijk toegankelijk is en dat men geen doorverwijzing nodig heeft. Onze werkwijze en communicatie is eenduidig, transparant en geënt op de meest recente zorg betreffende COPD.  Er zijn korte lijnen naar uw specialist en andere zorgverleners. Dit zorgt ervoor dat u de best mogelijke fysiotherapeutische zorg krijgt.
Twee jaar geleden sloten wij, de fysiotherapeuten van Fyne, ons aan bij het platform Positieve gezondheid. Dit platform, gaat uit van meer zelfregie en preventieve zorg en kan mede een antwoord vormen op uitdagingen waar de zorgsector en de samenleving als geheel voor staat.'
 
De longfysiotherapeuten willen samen met mensen die lijden aan een longziekte een behandelplan opstellen dat past bij effectief trainen en dat ondersteuning biedt bij de doelen die patiënten stellen.
'Wanneer iemand kampt met longproblematiek dan focussen wij ons als fysiotherapeut op een zo fit mogelijk lichaam. Hierbij kun je denken aan verbeteren van kracht, uithoudingsvermogen, beweeglijkheid van gewrichten en de manier waarop je de dagelijkse dingen doet.
Het doel is daarbij altijd een betere kwaliteit van leven.
Wat wil je graag doen? En wat heb je daarvoor nodig? Samen gaan wij ervoor het beste mogelijke te bereiken en dat is vaak meer dan u denkt!'

 
De fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij FYNE blijven zich ontwikkelen. Zo zijn zij onlangs van een monodisciplinaire samenwerkingsverband naar een multidisciplinair samenwerkingsverband gegaan. Met deze samenwerking van mensen uit verschillende disciplines en of vakgebieden, waarbij ieder zijn eigen expertise inbrengt zal de kwaliteit van zorg zeker verbeteren.
 
'Wij zijn er van overtuigd dat het werk van diëtisten, ergotherapeuten, praktijkondersteuners van huisartsen en thuiszorg een grote ondersteuning zal zijn bij het bereiken van het einddoel.
Bij ons Netwerk Longfysiotherapie Fyne staat de mens met longproblematiek centraal. Met daaromheen een vertrouwd netwerk van hulpverleners met kennis van longproblematiek die op vraag advies, ondersteuning of trainingen kunnen aanbieden.
Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.'
 
Wij zijn te bereiken via info@fyne.nl  of neem een kijkje bij de rubriek COPD op deze website.