Bestuur

Het bestuur van FYNE wordt gevormd door:

  • Danielle Busch, voorzitter
  • Edwin van der Locht, secretaris
  • Dimitri Eimers, penningmeester
  • Ingrid Schreurs, lid