Over de vereniging

In de regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg werken eerste lijns fysiotherapeuten samen onder de naam FYNE. 
De vereniging is op 22 september 2009 opgericht.

De doelstellingen van FYNE zijn helder:

 • het waarborgen van de kwaliteit van de eerste lijns fysiotherapeutische zorg in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg,
 • het bieden van uniforme, hoogwaardige fysiotherapeutische en preventieve zorg aan inwoners van het FYNE werkgebied,
 • het inzichtelijk maken van het zorgaanbod,
 • het participeren in multidisciplinaire zorgprogramma's en DBC's,
 • het ontwikkelen en op de markt brengen van nieuwe producten,
 • het pro-actief zijn richting maatschappelijke ontwikkelingen,
 • het bieden van één professioneel aanspreekpunt en een gelijkwaardige gesprekspartner aan alle instanties.

FYNE werkt aan:

 • het behartigen van uw belangen en die van alle eerste lijns fysiotherapiepraktijken in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Samen sta je sterker dan alleen! Alleen door samen te werken kan een ieder zijn sterke positie als eerste lijns fysiotherapeut behouden.
 • behoud van onafhankelijkheid en eigen identiteit.
 • waarborgen en groeien in:
  • kwaliteit van zorg
  • innovaties
  • participatie in multidisciplinaire zorgprogramma's en DBC's (DiagnoseBehandelingCombinaties).