Visie FYNE

FYNE is een onafhankelijke belangenvereniging voor eerste-lijnsfysiotherapeuten in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg.  Het netwerk spant zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten praktijken waarbij iedere praktijk zijn eigen identiteit behoud.

De doelstellingen van FYNE zijn:

 • Het zijn van een gesprekspartner voor alle zaken betreffende de eerste-lijnsfysiotherapie waarbij een pro-actieve rol richting regionale ontwikkelingen het uitgangspunt is.
 • Het behartigen van de belangen van alle eerste-lijnsfysiotherapiepraktijken, aangesloten bij FYNE, in het land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg.
 • Het inventariseren van gemeenschappelijke regionale vraagstukken binnen onze beroepsgroep en vanuit gemeenschappelijkheid ontwikkelen van oplossingen.
 • Het naar buiten uitdragen van de gemeenschappelijke kracht van ons vak d.m.v. een gezamenlijke marketing. Hierbij rekening houdend met behoud van identiteit van alle aangesloten praktijken.


Missie (waar staan we voor)

 • Fyne behartigt fysiotherapeutische belangen in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg.
 • Fyne is een vereniging van praktijken voor fysotherapie die staat voor éénheid in communicatie met andere partijen.
 • Fyne staat voor ondernemerschap met respect voor de belangen en identiteit van de aangesloten praktijken.
 • Fyne geeft een gevoel van binding voor de fysiotherapeuten van de aangesloten praktijken.


Visie (waar willen we de komende paar jaar naar toe)

 • Gemeenschappelijke regionale vraagstukken betreffende onze beroepsgroep worden geïnventariseerd en waar mogelijk wordt meegewerkt aan het creëren van oplossingen.
 • Door middel van gezamenlijke marketing wordt de gemeenschappelijke kracht van ons vak naar buiten uitgedragen. Verwijzers en patiënten herkennen Fyne-praktijken als collectief met een inhoudelijke meerwaarde.
 • Collega’s van de aangesloten praktijken krijgen de mogelijkheid om op een informele wijze elkaar vaker te ontmoeten.


Strategie (hoe gaan we onze doelen bereiken)

 • Er wordt een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd waarin Fyne ondersteunend is in het uitdragen van de meerwaarde van fysiotherapie en de betreffende aangesloten praktijken. Voor wat betreft marketing-ondersteuning wordt een bedrijf ingeschakeld.
 • Stakeholders worden actief benaderd om te inventariseren waar samenwerking een meerwaarde voor onze praktijken kan betekenen.
 • Minimaal één keer per jaar willen we een ontmoeting organiseren waarbij alle fysiotherapeuten, werkzaam in onze regio (en waarvan de praktijken lid zijn van Fyne), worden uitgenodigd.